Notari tegevus

Teostame kõiki seadustest tulenevaid ametitoiminguid:

 1. kinnisasjaõiguse valdkonnas:
  • kinnisasjade ja korteriomandite müügi- ja kinkelepingute koostamine ja tõestamine;
  • hüpoteegi seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
  • isiklike kasutusõiguste ja muude servituudi seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
  • hoonestusõigusega seonduvad lepingud;
 2. äriõiguse valdkonnas:
  • äriühingute asutamisotsuste ja –lepingute koostamine ja tõestamine;
  • osaühingu osa müügi-, kinke- ja pandilepingute koostamine ja tõestamine;
  • äriregistrile kandeavalduste koostamine;
  • kommertspantidega seonduvad lepingud;
 3. perekonna- ja pärimisõiguse valdkonnas:
  • ühisvara jagamise lepingute ning abieluvaralepingute koostamine ja tõestamine,testamentide ja pärimislepingute koostamine ja tõestamine;
  • pärimisasjade lahendamine;
 4. volikirjade koostamine ja tõestamine ning kehtetuks kuulutamine.
 5. äriregistrile juriidilise isiku majandusaasta aruannete edastamine;
 6. abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.

Lisaks pakume alljärgnevaid ametiteenuseid:

 • õigusnõustamine ja dokumentide koostamine väljaspool ametitoimingut (sealhulgas äriregistrile esitatavate kandeavalduste aluseks olevate otsuste, põhikirjade jm dokumentide projektide koostamine);
 • avalduste ja teadete edastamine;
 • raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine.

Juhul, kui tehingu suhtes ei ole seaduses ette nähtud notariaalse tõestamise vorminõuet, võib notar koostada ja tõestada õiguskindluse tagamiseks korrektsed dokumendid.